Thursday, January 19, 2017

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Пројекат је завршен у децембру 2016, када смо и заједнички, са задовољством, закључили да је овакав начин учења уз дружење, путовања, размену знања и искустава, креативно изражавање, а уз подршку школе, локалне заједнице и других институција у граду и шире, веома делотворан.

Сви учесници и корисници пројекта имају веома позитивно мишљење о свим фазама и аспектима обухваћеним овим пројектом. Ђаци непосредно стичу и размењују знања и искуства, која ће им сигурно остати трајно у сећању. Ђацима се овај начин учења веома допада,развијају своје вештине,комуникацију и самопоуздање, рад у тиму,  стичу и познанства и пријатељства са вршњацима,ученицима других школа
У анкети коју смо спровели, сви су изразили жељу да и о другим великанима науке, историје, уметности више истражују и сазнају, кроз сличне пројекте на којима истовремено имају прилику да испоље и своју креативност и друге вештине.

No comments:

Post a Comment