Friday, May 13, 2016

Тематски угледни двочас посвећен Милеви Марић Ајнштајн

    У четвртак, 12. маја 2016. године, у одељењу IV4 Четврте гимназије у Београду, одржан је тематски угледни двочас посвећен Милеви Марић Ајнштајн. У припреми и реализацији часа ангажовани су сви ученици овог матурантског одељења, кога свега пар недеља дели од завршетка школовања у нашој школи, као и 13 наставника њиховог Одељењског већа. Час су у потпуности водили ђаци, који су простор учионице испунили својим ентузијазмом и позитивним вибрацијама.
    Како би боље сагледали живот Милеве Марић Ајнштајн, ученици су најпре анализирали друштвено-историјски контекст времена у коме је живела, положај Срба и улогу Цркве у остваривању националних права српског народа у Хабзбуршкој монархији, као и положај жена са краја XIX и почеком XX века. Затим су представили резултате својих истраживања, на којима су радили у оквиру различитих предмета, а тичу се живота, дела и улоге ове знамените Српкиње. У форми дебате изнети су убедљиви аргументи којима се са једне стране велича, а са друге оспорава Милевина улога у раду Алберта Ајнштајна.


      
    Писма између Милеве и Алберта читана су на немачком, француском и енглеском језику.    
    Милева као инспирација уметника била је тема следећег блока, у коме су ученици представили различита ликовна дела, модне детаље, филм и оперу „Милева“.      На самом крају ученици су приказали резултате свог уметничког надахнућа Милевом, почев од сапуна са њеним ликом, преко сценског приказа „Измишљеног интервјуа са Милевом“, до стихова пуних емоција и топлине.


      Поред наставника који су учествовали у припреми, часу су присуствовали и остали наставници Четврте гимназије, као и гошће из Хемијско-прехрамбене технолошке школе и Осме београдске гимназије. У евалуационим листићима и дискусији након одржаног угледног двочаса, и ученици и наставници су проценили час као веома успешан, а све индикаторе часа су високо вредновали. Предложено је и да се овај час одржи поново за све ученике и остале наставнике школе.


    Надамо се да ћемо приказаним фотографијама успети да вам пренесемо бар делић атмосфере са овог часа.

No comments:

Post a Comment