Wednesday, April 20, 2016

Још мало радова из Нушића

Шестаци су, осим алата MyHistro, користили и Sway.


No comments:

Post a Comment