Friday, March 11, 2016

Шта желимо и којим путем идемо?

Овим наставним пројектом желимо да подстакнемо ученике, основних и средњих школа у Србији и Швајцарској да се упознају са животом и делом наше истакнуте научнице Милеве Марић Ајнштајн, да сагледају њен допринос науци и друге аспекте њеног живота.

Такође, овај пројекат инспирише за још детаљније прикупљање и откривање неистражених података о женама у науци.

Тема овог пројекта даје добру смерницу и да сагледамо положај жена у науци, како у прошлости тако и у савременом друштву.Циљеви пројекта:

· Развијање свести о значају и доприносу Милеве Марић Ајнштајн за науку;

· Унапређивањевредностикултурногнаслеђакрозпроучавање, развој и представљањесрпскекултурнебаштине;

· Популаризација научноистраживачке делатности у Србији;

· Подстицање истрживачког рада, креатиности и тимског рада као и развијања техника учења применом пројектне наставе, логичког и функционалног учења;

· Развијањеквалитетнихзнања и вештина, формирањевредноснихставова, неговањејезичке, уметничке, културне, медијске и дигиталне писмености деце и младих, неопходних за живот у савременом друштву;

· Повезивање ученика и наставника основних и средњих школа у Србији са циљем размене идеја, информација, знања и искустава;

· Повезивање ученика и наставника основних и средњих школа из Србије и Швајцарске у циљуподстицања интеркултуралног дијалога и међународне сарадње у области образовања, науке, културе и уметности.

Корисници пројекта:
Ученици основних и средњих школа у Србији и Швајцарској

Трајање пројекта:три месеца (март-мај 2016.)

Активности:

Март 2016.   припрема пројекта:

Прикупљање материјала, информација, отварања блога пројекта, подстицање ученика на сарадњу и истраживачки рад, успостављање веза са сарадницима и институцијама које подржавају пројекат ( ДКЦ, Друштво физичара Србије, Института за физику,  Удружеља жена „Милева Марић Ајнштајн“ из Цириха, Канцеларија за младе ГО Чукарица, итд).

Од 15. марта до 15. априла 2016.:
  • Организовање пројекција филмова о Милеви Марић;
  • Посета Народном позоришту и гледање представе о Милеви Марић,
  • Дебата о теми,
  • Отварање школског конкурса на тему: ,,Милева Марић - жена, мајка, научник`` Учениици могу да се изразе и различитим средствимаи кроз различите медије...Радове ће прегледати жири и наградити најбоље.


Од 15-30 априла 2016.:

У Дечјем Културном Центру Београда организовати заједничко дружење, размену идеја и искустава, квиз-лавиринт „Потрага за благом“.

Мај 2016.:

Организовање излета у Нови Сад и Тител, размена идеја,писање извештаја и заокруживање пројекта.


У Србији пројекат се реализује

Средње школе
Носиоци пројекта
Основне школе
Носиоци пројекта
Хемијско – прехрамбена технолошка школа,
Београд
Драгана Ранковић

Бојана Станкић

Миленија Јоксимовић
ОШ ,,Бранислав Нушић``, Београд
Катарина Алексић

Верица Арула
Чеврта београдска гимназија
Миодраг Савовић
ОШ ,,Васа Чарапић``, Београд
Невенка Јоксовић
Математичка гимназија, Београд
Јелена Нововић
ОШ ,,Веселин Маслеша``, Београд
Горица Клисура

Пројекат подржавају:

ДКЦ ( Весна Крњаић Митровић ), Друштво физичара Србије, Институт за физику, Канцеларија за младе ГО Чукарица, Удружење „Милева Марић Ајнштајн“ из Цириха 

No comments:

Post a Comment